Địt con bạn học cùng khi đang học nhóm với nhau

  • #1
  • Địt con bạn học cùng khi đang học nhóm với nhau, tôi vẫn thỉnh thoảng trêu chọc là muốn đụ mẹ nó, dần dần cũng thành quen, rồi thành nhàm, nó còn chả thèm đáp lại, thành ra tôi cũng chán, mất hứng dần. Sau này thằng  để ý con nhỏ cùng khóa mà bây giờ là vợ, tôi cũng phải giục nó dăm lần bẩy lượt chén đi mà nó vẫn không chén. Không biết có phải giữ cho em nó không ? Hay là vì cái câu thách đố “Tao mà quân sư cho mày chén được em ấy, thì mày giới thiệu mẹ mày cho tao chén nhé Thế” nữa.

    Hồi sinh viên nhất định nó không chén, hay chén rồi mà giấu thì tôi chịu, nhưng nói đến đây thì hết phần mở màn giới thiệu về thằng bạn cứt trên đại học của mình rồi. Các bạn chờ đón chương tiếp để biết thêm câu chuyện nhé.

    Xem thêm